Ortaokul Sözel

Sosyal Bilgiler

Sosyal hayatla iç içe olan Sosyal Bilgiler dersinde öğrencilerimizi sadece tarih ve coğrafya bilgileriyle donanmış olarak değil bu bilgileri günlük hayatlarında faydaya dönüştürmelerini sağlamak. Sosyal olayları yorumlayabilen milli ve evrensel fikirler üretip topluma katkı sağlayan nesiller yetiştirmek temel hedefimizdir.

Programımızın Esası

Sosyal Bilgiler dersi birbiri ile ilişkili bilgi, beceri ve değerlerin bir bütün olarak görülebildiği, öğrenmeyi organize eden disiplinler arası bir yapıdır. Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı Birey ve Toplum, Kültür ve Miras, İnsanlar,Yerler ve Çevreler,Bilim,Teknoloji ve Toplum, Üretim,Dağıtım ve Tüketim,Etkin Vatandaşlık ve Küresel Bağlantılar olmak üzere 7 öğrenme alanı çerçevesinde yapılandırılmıştır.

Sosyal Bilgiler Bölümü Amaçları

Sosyal Bilgiler Bölümü, Türk tarihini ve kültürünü bilen, Demokratik ve evrensel değerlerle donanmış ve insan haklarına saygılı, bilgileri yorumlayan, eleştirel düşünüp doğru karar veren, sosyal sorumluluk projelerinde aktif görev alan bireyler yetiştirmek.

5.6.7.ve 8.Sınıflara Yönelik Çalışmalarımız

  • Sosyal Bilgiler dersini öğrencinin aktif katılım sağladığı öğrenci merkezli derslerle keyifli bir şekilde işliyoruz.
  • Sosyal Bilgiler dersi konularını mekanlarında işliyoruz. İlk çağ uygarlıklarını İstanbul Arkeoloji Müzesinde ve okul bahçesinde ön hazırlıktan sonra kazı çalışması yaparak, İletişim ünitesini medya kuruluşlarında, Divan teşkilatını Topkapı Sarayı'nda Divan-ı Hümayunda vb. işliyoruz.
  • Her dönem tamamen öğrencilerimizin araştırıp sunumunu bizzat kendi yaptığı Tarihe Yön Veren Olaylar Programıyla önemli olayları ve araştırmaları öğrencilerimiz profesyonelce ele alıp arkadaşlarına aktarmaktadır.
  • LGS öğrencilerimize yönelik "Ders Çalışma Atölyesi" çerçevesinde öğrenciler, öğretmenler eşliğinde soru çözümü yapar ve geri besleme dersleriyle de eksik konuların tamamlanmasına yönelik çalışmalar yapılır.
  • Öğrencilerimize yönelik her gün farklı branşlarda etüt çalışmaları yapılmakta, böylelikle derslerde eksik kalan kısımlar ya da anlaşılmayan bölümler birebir çalışmalarla tamamlanmaktadır.
  • Sosyal Medya üzerinden gündemi düzenli takip edip öğrencilerimizle ülkemizdeki ve dünyadaki gelişmeleri yorumlayıp olaylara farklı bakış açıları ile bakmalarını sağlıyoruz.

Türkçe

Programımızın Esası

Türkçe Dersi Öğretim Programı, öğrencilerin hayat boyu kullanabilecekleri dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma ile ilgili dil becerilerini ve zihinsel becerileri kazanmaları, bu becerileri kullanarak kendilerini bireysel ve sosyal yönden geliştirmeleri, etkili iletişim kurmaları, Türkçe sevgisiyle, istek duyarak okuma ve yazma alışkanlığı edinmelerini sağlayacak şekilde bilgi, beceri ve değerleri içeren bir bütünlük içinde yapılandırılmıştır.

Türkçe Bölümünün Amaçları

Türkçeyi sevdirmek, Türkçenin kurallarını benimsetmek, dilimizi bilinçli ve özenli kullanan Türk gençleri yetiştirmek en önemli gayemizdir. Kitap sevgisi aşılayarak çocuklarımızın düşünce dünyalarını filizlendiren kitaplarla tanışmaları ve kitap okuma alışkanlığını kazanmış bireyler olmalarını hedeflemekteyiz. Kendilerini her türlü ortamda ifade etme yetisi kazanmış, özgüveni yüksek, düşüncelerini rahatça ifade edebilen, kalemi güçlü kişiler olmaları için çaba göstermekteyiz.

5, 6, 7 ve 8. Sınıflara Yönelik Çalışmalarımız

  • Öğrencilerimiz, ders ve etkinliklerimizde edindikleri bu bilgileri Türkçe Şenliği, Münazara, Şiir, Kompozisyon ve Deyim Yarışmaları, Sosyal Sorumluluk Projeleriyle hayata geçirmektedir.
  • LGS'ye yönelik olarak 5. sınıftan itibaren derslerimizde yeni nesil sorular çözülmektedir. 7. ve 8. sınıflarımızda "Akşam Ders Atölyeleri", bütün sınıf seviyelerinde ise akşam çıkış ve hafta sonu etütleri yapılmaktadır. Bu etütlerde öğrencilerin çözemediği sorular çözülmekte, konu eksikleri tamamlanmaktadır.
  • Okullarımıza kitap fuarları düzenleyip öğrencilerimizi okudukları kitapların yazarlarıyla buluşturup sohbet etmelerini sağlıyoruz.