Okul Öncesi

Anaokullarımız – İlk Heyecan

İhlas Ana okullarında öğrencilerimiz; yıllar boyu sürecek eğitim serüveninin ilk adımını, evin konforunu aratmayan sıcak bir ortamda ve uzman bir kadroyla atmaktadır. İhlas Ana okullarında, okul öncesi eğitimde farklılık oluşturmayı amaçlayan özel müfredat programıyla mutlu ve başarılı öğrencilerin yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.

Geleceğe Önde Başlayın

Bahçelievler

Bahçelievler İhlas Anasınıfı

Çobançeşme Mah. Yenibosna

Beylikdüzü

Beylikdüzü İhlas Anasınıfı

İhlas Marmara Evler 1. Kısım Sitesi

Avcılar-Bizimevler

Bizimevler 2 Anaokulu

Bizimevler 2 Sitesi, Ispartakule

Avcılar-Bizimevler

Bizimevler 3 Anaokulu

Bizimevler 3 Sitesi, Ispartakule

Avcılar-Bizimevler

Bizimevler 7 Anaokulu

Bizimevler 7 Sitesi, Ispartakule

Okul Öncesinde İngilizce Öğretimi

Hikaye, drama, oyun, kesme, boyama ve ürün oluşturma çalışmaları ve öğrenci merkezli aktivitelerle öğrencilerimiz İngilizce öğrenirken aynı zamanda sosyal becerileri de gelişiyor.

Öğrencilerimiz; ilgileri, ihtiyaçları ve yaş gruplarına uygun aktif öğrenme temelli çalışmalarla öğrendiklerini pekiştirme ve günlük yaşamlarıyla ilişkilendirme fırsatı bulurlar.

İngilizce eğitimi ile birlikte, fen, matematik, resim, müzik, sanatsal faaliyetler ve yaşam becerileri de kazanım odaklı akademik bir planlama doğrultusunda İngilizce olarak ele alınır ve İngilizce olarak işlenir.

Öğrencilerimizin gelişimlerinin ve hedef kazanımları gerçekleştirip yansıtmalarının velilerimiz tarafından da gözlemlenebilmesi için portfolyo çalışması da yapılmaktadır. Portfolyo günlerinde her öğrenci ebeveynlerine öğrendiklerini paylaşma imkanı sağlanır.

Öğrencilerin dönem ve sene boyunca gözlemlenen akademik becerileri, dil edinim noktasında hedef kazanımlara ulaşma durumları ve davranış becerilerindeki değişim ve gelişmeler, her dönemin sonunda İngilizce Öğretmenleri tarafından doldurulan gelişim raporlarına işlenir ve bu raporlar öğrenci velileri ile paylaşılır.

Okul Öncesi Eğitim
Okul Öncesi Eğitim
Okul Öncesi Eğitim
Okul Öncesi Eğitim
Okul Öncesi Eğitim
Okul Öncesi Eğitim
Okul Öncesi Eğitim
Okul Öncesi Eğitim
Okul Öncesi Eğitim
Okul Öncesi Eğitim

Etkinlik Tabanlı Özel Müfredat

Ana okullarımızda öğrencilerin doğal bir şekilde yabancı dil edinimlerini sağlamak için müfredat kurulumuz tarafından özel olarak tasarlanan bir öğretim programı kullanılmaktadır. Etkinlik ve oyun tabanlı olarak hazırlanan müfredat, çoklu zeka modeli, proje tabanlı öğrenme yaklaşımı ve Montessori yaklaşımıyla tasarlanmaktadır.

Matematik, Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler için özel olarak tasarlanan öğretim merkezlerinde uygulanan etkinliklerle öğrencilere yabancı dilin yanında, deneyim esaslı bilgi kazandırılması hedeflenmektedir.

Ana okullarımızda ayrıca öğrencilerimizin bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı gelişmeleri için her gün bir saat beden eğitimi dersi ve bir saat değerler eğitimi dersi verilmektedir.

Neden İhlas Anaokulu?

 • İhlas Anaokulunda öğrenciler ve öğretmenler hep mutlu ve gülüyorlar.
 • Çocuklarını İhlas Anaokuluna gönderen anne babaların içi rahat, gözleri arkada kalmıyor. 
 • Öğrencilerimiz bir Türk, bir yabancı olmak üzere çift öğretmenle ders işliyor ve yabancı dili doğal bir yaklaşımla öğreniyorlar. 
 • Özel olarak hazırlanan etkinlik tabanlı müfredat sayesinde tüm hedef kazanımlar yaparak-yaşayarak öğrenme modeline uygun bir şekilde ediniliyor.
 • Her gün yapılan beden eğitim derslerinde, sağlıklı bir bedene sahip olabilmek için ilk adımlar atılıyor.  
 • Değerler eğitimi müfredatımız, öğrencilerimizin kendi değerlerini ve kültürünü sevmesini amaçlıyor. Bir ömür boyu sürecek mutlu bir hayatın şifreleri değerler eğitimi derslerinde öğrencilerimize veriliyor. 
 • Öğrencilerimizin edinmesi gereken kazanımlar, yaşları gereği ihtiyaç duydukları oyun, eğlence ve sevgi ortamından mahrum kalmadan sunuluyor. 
 • İhlas ana okullarında çocuklar okula heyecanla gelip, eve mutlu dönüyor. 

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

İhlas Kolejinde rehberlik hizmetleri, önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımı ilkeleri doğrultusunda verilir. Önleyici ve gelişimsel rehberlik modeli anasınıfından yükseköğretime kadar, planlı ve programlı olarak tüm öğrencilere çeşitli yaşam becerileri kazandırmaya odaklanan, bireyin gelişimsel ihtiyaçlarını ön plana alan ve olası problemleri önleyici çalışmalara ağırlık veren bir hizmeti tanımlar.

İlkelerimiz

 • Rehberlik hizmetleri sadece sorunlu öğrencilere değil tüm öğrencilere yönelik bir hizmettir.
 • Rehberlik hizmetleri organize edilmiş ve planlı bir müfredat üzerinden yürütülür.
 • Öğrencilerle yapılan çalışmaları güçlendirmek için gerektiğinde ebeveyn öğretmen yönetici ve ilgili yetkililerle konsültasyon hizmeti verilir.
 • Her yıl öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçlarına göre grup rehberlik temaları belirlenir.

Okul Öncesi Eğitimde Rehberlik

Okulöncesi eğitimde öğretim ve rehberlik hizmetleri gerek hedefler gerekse işlevler açısından bütünlük taşır. Bu dönemde rehberlik hizmetleri kişisel açıdan çocuğun kendini kabul, özgüvenini geliştirme, benlik kavramını oluşturma, sosyalleşmeyi sağlama hedeflerine yönelik etkinlikleri kapsar. Eğitsel açıdan okula uyum ve ilköğretime hazır olma hedefleri esastır.

Bireyi Tanıma Çalışmaları (Test- Anket - Envanter) Grup Rehberlik Çalışmaları (Kademelere Göre Temalar)
Öğrenci Bilgi Formu Kişisel Sınırları Tanıma (Tüm Yaş Grupları)
Aile Bilgi Formu "Hayır Deme" Becerisi (Tüm Yaş Grupları)
Gessel Gelişim F.Testi Paylaşma Becerileri (Tüm Yaş Grupları)
Frankfurter Dikkat Testi Zorbalıkla Baş Etme (Tüm Yaş Grupları)
Riba