İlkokul

Doruk Performans İçin Doğru Başlangıç Şarttır.

Çocuğun eğitimdeki başlangıç noktası olan ilkokul, gömleğin ilk düğmesi gibidir. O düğmeyi doğru iliklemek insanın bütün hayatına yön verir, gelecekteki başarısında büyük rol oynar.

Bahçelievler

Bahçelievler İhlas İlkokulu

Çobançeşme Mah. Yenibosna

Beylikdüzü

Beylikdüzü İhlas İlkokulu

İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Sitesi

Avcılar - Bizim Evler

Bizim Evler 4 İhlas İlkokulu

Bizim Evler 4 Sitesi, Ispartakule

Avcılar - Bizim Evler

Bizim Evler 6 İhlas İlkokulu

Bizim Evler 6 Sitesi, Ispartakule

Neden İhlas İlkokulu?

İhlas Eğitim Kurumları'nda İlkokul Eğitimi
İhlas Eğitim Kurumları'nda İlkokul Eğitimi
İhlas Eğitim Kurumları'nda İlkokul Eğitimi
İhlas Eğitim Kurumları'nda İlkokul Eğitimi

Dünya Dilleri İle İletişim Kuruyoruz.

Yabancı dil eğitimine anaokulunda başlıyoruz. Her öğrencimiz, yabancı dili, uzman öğretmenler eşliğinde ve Story Telling (Hikâye Anlatımı) modeliyle, o dilin kendi kültürüne ait bilgilerle ve konuşarak öğreniyor.

Kendi Dilinde de Uzman

Kendi anadilinde zengin bir kelime hazinesine sahip, duygu ve düşüncelerini tam anlamıyla ifade edebilen çocuklar yetiştirebilmek öncelikli hedefimizdir. Çünkü Türkçeye hâkim olan çocuklarımız yabancı dil öğrenirken daha başarılı oluyor.

Başarı, Sadece Derslerle Gelmiyor

Yıl içinde yapılan sosyal ve sportif faaliyetler, çocuklarımızın sosyal, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını karşılarken motivasyonlarını da üst seviyede tutuyor. Çocuklar, çok yönlü gelişim ve farklı alanlardaki başarılarla sağlıklı bir kişilik oluşturuyor.

Öğrencilerimiz Teknolojiye Esir Değil, Hâkim Oluyor.

İhlas Eğitim Kurumları, eğitim teknolojileri alanında sürekli araştıran ve yenilikleri uygulayan eğitim kadrosu ve alt yapısıyla Türkiye’de ve Avrupa’da örnek alınan okullar arasında gösterilmektedir.

Aşırıya kaçmadan adeta yemekteki tuz miktarınca ölçülü kullanılan teknoloji ile derslerimiz hem kolaylaşıyor hem de daha zevkli hale geliyor.

Laboratuvarda Deneyerek Öğreniyorlar

Okullarımızda Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji derslerinde öğrenilen teorik bilgilerin deneylerle kanıtlanması ve öğrencilere bilimsel araştırma yeteneğinin kazandırılması amacı ile son teknolojiye sahip cihaz ve malzemelerle donatılmış laboratuvarlarımız öğrencilerimizin kullanımına sunulmaktadır. Böylece öğrencilerimiz derslerde gördüğü konuları yaparak, yaşayarak öğrenmektedirler.

Rehberlik İçin Her Zaman Yanındayız

Rehberlik birimlerimiz, ilgileri, istekleri, yetenekleri birbirinden çok farklı öğrencilere bireye özel çözümler ve yol haritaları üreterek onların akademik, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmaktadır. Öğrencinin kuvvetli ve zayıf yönleri ile kendini tanıması, problemlerini çözmesi, gerçekçi kararlar alması, ilgi ve yeteneklerini geliştirmesi, çevresi ile sağlıklı ve dengeli bir uyum kurması ve böylece kendini gerçekleştirmesi için ona rehberlik yapması da bu birimin en önemli görevleri arasında yer almaktadır.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

İhlas Kolejinde rehberlik hizmetleri, önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımı ilkeleri doğrultusunda verilir. Önleyici ve gelişimsel rehberlik modeli anasınıfından yükseköğretime kadar, planlı ve programlı olarak tüm öğrencilere çeşitli yaşam becerileri kazandırmaya odaklanan, bireyin gelişimsel ihtiyaçlarını ön plana alan ve olası problemleri önleyici çalışmalara ağırlık veren bir hizmeti tanımlar.

İlkelerimiz

  • Rehberlik hizmetleri sadece sorunlu öğrencilere değil tüm öğrencilere yönelik bir hizmettir.
  • Rehberlik hizmetleri organize edilmiş ve planlı bir müfredat üzerinden yürütülür.
  • Öğrencilerle yapılan çalışmaları güçlendirmek için gerektiğinde ebeveyn öğretmen yönetici ve ilgili yetkililerle konsültasyon hizmeti verilir.
  • Her yıl öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçlarına göre grup rehberlik temaları belirlenir.

İlkokul Eğitiminde Rehberlik

İlkokulda rehberlik hizmetlerinin işlevi çocukların gelişimini desteklemek ve kolaylaştırmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda çocuğun kendisi hakkında olumlu kavramlar ve tutumlar geliştirmesine yardımcı olunur ve cesaretlendirilir. İlköğretim, bireyin tüm yaşamındaki eğitsel başarısını etkileyecek temel davranış ve alışkanlıkların kazanıldığı yıllardır.

Bu dönemde zamanı iyi kullanma, planlama ve etkili çalışma gibi becerilerin kazanılması için bireysel ve grupla rehberlik etkinlikleri yapılır.

Bireyi Tanıma Çalışmaları (Test- Anket - Envanter) Grup Rehberlik Çalışmaları (Kademelere Göre Temalar)
Öğrenci Bilgi Formu Kişisel Sınırları Tanıma(1-2-3-4)
Metropolitan Akran İletişimi (1-2-3-4)
Bana Kendini Anlat  
Çocuğumu Tanıyorum
Riba