Ortaokul

Başarı Sadece Derslerle Gelmiyor

Öğrencilerimize 5. sınıftan itibaren liseye geçiş sınavlarında başarılı olmalarını sağlayacak şekilde bir hazırlık programı uyguluyoruz.

Ölçme-Değerlendirme Birimi ve Rehberlik Birimi tarafından liseye hazırlık sürecine yönelik olarak öğrencilerimize sürekli geri bildirim sağlanmaktadır.

Bahçelievler

Bahçelievler İhlas Ortaokulu

Çobançeşme Mah. Yenibosna

Beylikdüzü

Beylikdüzü İhlas Ortaokulu

İhlas Marmara Evleri 1. Kısım Sitesi

Avcılar-Bizimevler

Bizimevler 6 İhlas Ortaokulu

Bizimevler 6 Sitesi, Ispartakule

Ortaokullarımızda yapılan liseye hazırlık çalışmaları, bir anlamda YKS'ye de sağlam bir alt yapı oluşturmayı hedeflemektedir.

Liseye Hazırlık Nasıl Yapıyoruz?

  1. Öğrencilerimizin hayalindeki liseyi kazanmaları için deneme sınavları uygulanmakta ve ayrıntılı analizler ile geri bildirim yapılmaktadır.
  2. Öğrencilerimize her konu ile ilgili yaprak test sunuyoruz ve bu testleri sınıf ortamında çözüyoruz.
  3. Grup danışman öğretmeni önderliğinde öğrenci grupları oluşturuyor ve böylelikle hazırlık çalışmalarını planlıyor ve sürdürüyoruz.
  4. Hedeflerimizi ve nerede olduğumuzu okulumuz Eğitim Koordinatörlüğü bünyesinde yapılan çalışmalar ile tespit ediyoruz.
  5. Rehberlik servisimizle Verimli Ders Çalışma ve Dinlenme, Sınav Sistemi, Çoktan Seçmeli Sınavlara Yatkınlık, Sınav Kaygısı ve Motivasyon konularında seminer çalışmaları yapıyoruz.
  6. Öğrencilerimizi öğretmenlerimizi ve velilerimizi, sınav sistemi ve değişiklikleri konusunda sürekli bilgilendiriyoruz.

Etüt Çalışmaları

Öğrencilerimizin öğrendiklerini değerlendirme, analiz yapabilme becerilerini geliştirmeye yönelik hafta içi ve hafta sonu etüt çalışmaları yapılmaktadır.

Kurs Çalışmaları

Cumartesi günü 5.- 6.- 7. ve 8. sınıflara Fen Bilgisi, Matematik, Sosyal Bilgiler, Türkçe ve İngilizce derslerinden kurs çalışmaları yapılmaktadır. Ayrıca konu tekrarı da yapılmaktadır.

Birebir Etüt Çalışmaları

Öğrencilerimizle birebir ilgileniyoruz. Kavramada zorlandıkları konularda öğrencilerimize birebir ders alma imkânı sunuyoruz. 5.- 6.- 7. ve 8. sınıf düzeylerindeki öğrencilerimizden Rehberlik Servisi ve Ölçme - Değerlendirme Birimi'nin tespit ettiği ve herhangi bir konudan birebir talebinde bulunan öğrencilerimizi birebir salonumuzda birebir programına alıyoruz.

Aile Danışmanlığı

Çocuklarımızın daha mutlu bir aile ortamına kavuşmalarında rehberlik ve psikolojik danışma servisimiz ailelerimize destek vermektedir. Anne-babalar, sınavlara hazırlık sürecindeki çocuklarına nasıl destek olabilecekleri konusunda bilinçlendirilmektedir. Bunun yanı sıra kişisel gelişim seminerleri düzenlenmektedir.

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

İhlas Kolejinde rehberlik hizmetleri, önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımı ilkeleri doğrultusunda verilir. Önleyici ve gelişimsel rehberlik modeli anasınıfından yükseköğretime kadar, planlı ve programlı olarak tüm öğrencilere çeşitli yaşam becerileri kazandırmaya odaklanan, bireyin gelişimsel ihtiyaçlarını ön plana alan ve olası problemleri önleyici çalışmalara ağırlık veren bir hizmeti tanımlar.

İlkelerimiz

  • Rehberlik hizmetleri sadece sorunlu öğrencilere değil tüm öğrencilere yönelik bir hizmettir.
  • Rehberlik hizmetleri organize edilmiş ve planlı bir müfredat üzerinden yürütülür.
  • Öğrencilerle yapılan çalışmaları güçlendirmek için gerektiğinde ebeveyn öğretmen yönetici ve ilgili yetkililerle konsültasyon hizmeti verilir.
  • Her yıl öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçlarına göre grup rehberlik temaları belirlenir.

Ortaokul Eğitiminde Rehberlik

Ortaokulda rehberlik hizmetlerinin işlevi çocukların gelişimini desteklemek ve kolaylaştırmaktır. Bu genel amaç doğrultusunda çocuğun kendisi hakkında olumlu kavramlar ve tutumlar geliştirmesine yardımcı olunur ve cesaretlendirilir. İlköğretim, bireyin tüm yaşamındaki eğitsel başarısını etkileyecek temel davranış ve alışkanlıkların kazanıldığı yıllardır.

Bu dönemde zamanı iyi kullanma, planlama ve etkili çalışma gibi becerilerin kazanılması için bireysel ve grupla rehberlik etkinlikleri yapılır.

Bireyi Tanıma Çalışmaları (Test- Anket - Envanter) Grup Rehberlik Çalışmaları (Kademelere Göre Temalar)
Öğrenci Bilgi Formu Teknoloji Kullanımı ve Sosyal Medya Kullanımı(5-6-7-8)
Öğrenme Stilleri Etkili ve Verimli Çalışma (5-6-7-8)
Çoklu Zeka Envanteri Ergenlik Dönemi (5-6-7-8)
Yaşam Pencerem
Mesleki Eğilim Belirleme
Riba