Eğitim Sistemimiz

Eğitim sistemimizin temelinde güven ve sevgi var. Hayattaki bazı boşlukların sadece sevgiyle dolacağını biliyor, bu yüzden “çiçek olan” değil “çiçek açan” çocuklar yetiştiriyoruz.

Akademik başarının ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ama yıllar sonra bir bayram sabahı buğulu gözlerle pencerede çocuklarınızı beklerken, karne notlarını çoktan unutmuş olacağınızın da farkındayız. Bu yüzden bilgi yerine beceri odaklı bir eğitim anlayışına sahibiz. Bilgiyi taşıyan değil, bilgiyi kullanarak kendi yolunu ve yönünü oluşturan bireyler yetiştirmek istiyoruz.

Okullarımızda yabancı dil eğitimini amacına uygun olarak, yani iletişim becerileri ön planda tutarak veriyoruz. Geleneksel yapıdan uzak, öğrencilerin dili bir hobi olarak görmelerini sağlayacak yöntem ve teknikleri kullanıyoruz. Anadil edinimine yakın bir öğrenme süreci oluşturabilmek için dilin yapısı üzerinde yoğunlaşmıyor, öğrencilerimizin hedef dilde kendilerini ifade edebilecekleri bir öğrenme ortamı sunuyoruz.

Çocukların hatıralarında başrolleri önce anne babaları, sonra öğretmenleri oynar. İhlas Koleji olarak bunun çok iyi farkında olduğumuz için, değerlerine bağlı ve ahlaklı nesiller yetiştirmek için, öğrencilere rol model olabilecek bir eğitim kadrosuyla çalışıyoruz.

Kırılmış heveslerin alçıya alınamayacağını bildiğimiz için, "öğrenmeyi sevmek, sevmeyi öğrenmek" formülünü uyguluyoruz. Öğrencilerimizin hayatla ilgili karar alırken, “Başkaları ne der?” ekseninde değil, kendi doğruları temelinde düşünebilecek bir zihin yapısı oluşturmaya çalışıyoruz. İşte bu yüzden "Ne derler?" eğitimi değil, gerçek “Değerler eğitimi” veriyoruz.

Biz, İhlas Kolejinde öğrencilerimizi; düşünen, araştıran, sorgulayan, iletişim kuran, risk alabilen, bilgili, ilkeli, duyarlı, açık görüşlü ve iyi insan profillerine sahip birer dünya insanı olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Etkinlik tabanlı, merak ve keşif duygusunu tetikleyen, eğlenerek öğrenmeyi amaç edinen öğretim programımızla geleceğe önemli bir randevu veriyoruz.

İhlas Eğitim Kurumları Eğitim Sistemi

Sosyal ve Bedensel Gelişimi Destekliyoruz

Akademik başarı dediğimiz olgu sadece çok ders çalışmak ile mümkün olmuyor. Akademik, sosyal ve bedensel gelişimi bir bütün olarak kabul ediyoruz ve eğitim sistemimizi buna göre planlıyoruz.

Okullarımızda öğrencilerimizin; sosyal ve bedensel gelişimini destekleyecek, bu alanlardaki ihtiyaçlarını karşılayacak aktiviteler ve programlar uyguluyoruz. Bu hedefle otuza yakın sosyal ve sportif kulüp açtık. Öğrencilerimiz, istedikleri kulübe kaydolarak kulübün aktivitelerine katılıyorlar.

İhlas Koleji 3d İcerik Calismasi
İhlas Koleji 3d Yazici Kulubu Calismalari
İhlas Koleji Anasinifi Storytelling Dil Ogretimi
İhlas Koleji Bahcelievler Kampusu
İhlas Koleji Beden Egitimi Dersi
İhlas Koleji Gorsel Sanatlar Dersi
İhlas Koleji İlkokul Ogrencileri
İhlas Koleji Kurek Takimi

Sadece Üniversiteye Değil Hayata da Hazırlıyoruz

Okullarımızda verdiğimiz eğitimin temel noktası, öğrencilerimizi, önlerindeki sınavlara hazırlamak kadar, onların aldıkları teorik bilgileri gündelik hayat içinde de uygulamalarını sağlamaktır. Öğrencilerimizin ancak bu şekilde başarılı bireyler hâline geleceklerine inanıyoruz.

Akademik Çalışma Programımız

Bütün yıl sürecek akademik çalışmalarımız, uzman kadromuz tarafından eğitim yılının başında yapılan seminerler ve zümre toplantılarında belirlenir.

Yaptığımız deneme sınavlarını gerçek sınavlardan farksız bir şekilde uyguluyoruz. Öğrencilerimizin gerçek bir sınav tecrübesi yaşaması için onlara gerekli ortamı oluşturuyoruz. Sınav yeri olarak bazı deneme sınavlarımızı üniversitelerin kampüslerinde, gerçek sınav prosedürüne uygun olarak gerçekleştiriyoruz.

Bu sınavlar, ölçme değerlendirme birimimiz tarafından değerlendirildikten sonra öğrencilerimiz için ferdî ve grup çalışma programları hazırlıyoruz.

Değer Sahibi Bireyler Yetiştiriyoruz

Başarılı ve değer sahibi bireyler yetiştirme ilkemize uygun olarak öğrencilerimizin sosyal hayatları içinde İhlas Koleji öğrencisine yakışır hâl ve davranışlar göstermesi, parmakla gösterilen bireyler olması eğitim prensiplerimizin temelini oluşturuyor. Her zaman vurguladığımız üzere kişinin başarısı sadece akademik başarılarla sınırlı olmayıp ahlaki ve kültürel değerleriyle yüksek karakter sahibi olmasıyla mümkün olmaktadır.  İhlas Eğitim Kurumları olarak da bizim ilk hedefimiz öğrencilerimizi bu yüksek karakter mertebesine uygun olarak yetiştirmektir.

Yabancı Dilde Dünya Standardı

İhlas Eğitim Kurumlarında, öğrencilerimizin İngilizceye tam hâkim olarak İngilizceyi en iyi derece konuşmalarını hedefliyoruz. Okullarımızda İngilizce eğitimini her kademe için özel olarak planlayarak uyguluyoruz.

Öğrencilerimiz, dünyanın önde gelen üniversitelerin sınavlarına girerek sertifikalar alıyor, açtığımız kulüplere katılarak TOEFL, FCE gibi sınavlara hazırlanıyorlar.

Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgiyi yabancı dil eğitimi bölümümüzde bulabilirsiniz. Yabancı dil eğitimi sayfamıza gitmek için tıklayınız.

İletişim Odaklı Yabancı Dil

Dil öğrenmek, onu hayatın bir parçası haline getirmek ve konuşmakla mümkündür, ihlas Eğitim Kurumlarında; dil bilgisi, okuma, duyduğunu anlama ve konuşma becerilerini geliştirecek birçok uygulama gerçekleştiriliyor. Story Telling (hikaye anlatımı), Spelling Bee (heceleme yarışması), Writing Clup (yazma kulübü), Quiz Show (bilgi yarışması) gibi uygulamalarla iletişim odaklı bir yabancı dil eğitimi sunuluyor. Yurt dışı gezilerle yerinde pratik yapma fırsatı da sağlanıyor.

Düşünme ve Deneyim Esaslı Bilgi

Artık öğretmen "bilgi aktaran" kişi değil, "etkinlik tasarlayan" kişiye dönüşmüştür. Çünkü bilgi, ancak analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip zihinlerde işlendiği zaman bir değer kazanır. İhlas Eğitim Kurumlarında öğretim etkinlikleri salt bilgi aktarımı temelinde değil, düşünen, eleştiren ve sorgulayan bireyler yetiştirecek şekilde tasarlanmaktadır. Önemli olan çok şey bilmek değil, bilgiyi kullanarak hedeflerine ulaşmaktır.

Kariyer Hedefli Rehberlik

Hedefi olan öğrencilerin motivasyonları ve başarıları yüksektir. Çocukların hedeflerini oluşturabilmeleri veya netleştirebilmeleri için ihlas Eğitim Kurumlan, rehberlik faaliyetlerine ve kariyer planlama çalışmalarına büyük önem vermektedir. Holland Mesleki Tercih Envanteri ve Mesleki Eğilim Belirleme testleri ile değerlendirmeler yapılarak bilimsel veriler ışığında her öğrenci için ayrı yol haritaları oluşturuluyor. Böylece çocuklarımız, geleceğe yönelik planlama yapabilen, kariyer hedeflerine ilişkin farklı alternatifleri değerlendirme becerisine sahip, mesleklerle ilgili farkındalık düzeyi yüksek bireyler olarak gelişirler.

Hayata Hazırlık

Eğitimin temel amacı çocuklarımızı hayata hazırlamaktır. Teorik bilgiyle donanmış bireyler, bu bilgileri hayatına nasıl aktaracaklarını bilemedikleri sürece, başarılı bir eğitimden söz etmek mümkün değildir, ihlas Eğitim Kurumları'nda bilgi öğretilirken, bunları günlük yaşamda nasıl kullanacağına ilişkin donanımlar da kazandırılır. Böylelikle Matematik, Kimya, Fizik, Türkçe, Yabancı Dil, Beden Eğitimi gibi dersler akademik gelişimin koşulu olmaktan çıkıp günlük yaşamdaki başarının formüllerine dönüşüyorlar.

Değerlerimiz

"Değerli isen “Değerlisin". Öğrencilerimizi, temel insani ve evrensel değerleri benimsemiş, öz kültürü ile donanmış, ailesine ve ülkesine değer veren, onlara gelecek sağlayan atalarına saygı duyan bireyler olarak yetiştirmektir.