Robotik Kodlama Eğitimi

En temel elektronik uygulamalardan başlayarak ileri ve sınır tanımayan robotik uygulamalara kadar derslerimizi planlıyoruz. Bir robotun hareket edebilme kabiliyeti, mekanik tasarımı ve programlanmasına yönelik çeşitli dersler yıl boyunca işlenmektedir.

Ayrıca öğrencilerimiz geliştirdikleri projeler ile ulusal proje ve yarışmalara da katılmaktadır.

Robotik Kodlama Kulübü

Temel Elektronik ve Robotik Dersi

Temel Elektronik ve Robotik derslerinde öğrencilerin hayal ettikleri özgün bir robotu oluşturabilmeleri için ihtiyaç duyacakları temel elektronik ve kodlama bilgilerinin anlatıldığı bir program uygulanır.

Üretilmek istenen robot için kullanılacak elektronik malzemeleri tanımak ve oluşturulacak robotun ihtiyaç duyacağı kodları yazabilmek için parçadan bütüne doğru birçok uygulamalar yapılır. Öğrencilere 3D tasarım ve üretim atölyesi ile oluşturulan bir müfredat uygulanır.

Böylece 3D tasarım ve üretim bilgilerini kullanarak gerekli parçaları çizip üretmesi ve sonrasında elektronik ve kodlama bilgileriyle robotu oluşturmaları istenir.

Robotik Kodlama Dersi
Robotik Kodlama Dersi

Kodlama Dersi

Kodlama derslerinde öğrencilerin bilişimsel ve algoritmik düşünme becerileri geliştirmelerini, bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarını, fikir üretebilen ve fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen, üretken bireyler olarak yetişmelerini hedefleyen çalışmalar bir program dâhilinde sunulmaktadır.

3D Tasarım ve Üretim Dersi

3D Tasarım ve Üretim Atölyesi programına katılan öğrencilere, hayal ettikleri tasarımları 3D modelleme programları kullanarak çizebilmeyi ve 3D yazıcı ile üretmelerini sağlayan bir program sunulmaktadır.

Öncelikle öğrencilerin yaşına uygun yazılım seçilerek programın kullanımı ile ilgili dersler verilmektedir. Ara çizimler ve üretimlerle öğrenci bilgileri pekiştirilir ve süreç, öğrencinin istediği bir ürünü oluşturup 3D yazıcıyla üretimi ile sonlanır.