Farkımız Ne?

Eğitim Anlayışımız

"Her çocuğun doğuştan gelen muazzam bir potansiyeli vardır" düşüncesinden hareket ediyoruz ve öğrencilerimizin akademik, sosyal duygusal ve sportif alanlardaki yeteneklerini keşfedip geliştirerek onları, bireysel olarak ulaşabilecekleri en üst seviyeye taşıyoruz.

Öğrencilerimizi Hayata da Hazırlıyoruz

Biliyoruz ki okul hayatı bittikten sonra hayat okulu başlayacak ve doğal olarak birey, mutlu, başarılı bir yaşam için en yakın çevresinden başlayarak içinde yaşadığı toplumda sağlıklı ilişkiler kurmak ihtiyacı hissedecektir. Bu noktada İhlas Koleji, öğrencinin ailesinden aldığı temel insani değerleri geliştirme, olumlu davranışa ve beceriye dönüştürmesine yardımcı olmaktadır. Böylece öğrencilerimiz;

 1. Eleştirel düşünce ve problem çözme yeteneği kazanır
 2. İşbirliği ve liderlik becerileri geliştirir.
 3. Düşünce esnekliği ve uyum sağlayabilme yeteneğine sahip olur.
 4. İnisiyatif alma ve girişimciliğini geliştirir.
 5. Denetlenmeye ihtiyaç duymadan çalışabilme yeteneğini geliştirir.
 6. Etkin sözel ve yazılı iletişim yeteneği ile öne çıkar.
 7. Verilere ulaşabilme ve bunları analiz etme yeteneğine kavuşur.
 8. Merak ve hayal gücünü geliştirir.

Ulusal Sınavlar İçin Hazırlık ve Başarı Analizleri Yapıyoruz

7 ve 8. sınıflarda, tüm öğrencilerimiz için lise yerleştirme sınavlarına destek ve pekiştirme amaçlı etütler yapılmaktadır. Sınav sonrası öğrenci bazlı ve detaylı yapılan "sınav sonuç analizleri" ile eksikler tespit edilmekte ve tam öğrenme sağlanmaktadır.

Benzer şekilde 6. sınıftan itibaren her hafta yapılan kazanım ölçme sınavları ile öğrencilerimizin eksikleri tespit edilip telafi etütleri yapılmaktadır.

Lisemizde ise müfredat programı ve üniversiteye giriş sınavı hazırlık programı uzman kadromuzun planlamaları doğrultusunda atölye çalışmaları şeklinde uygulanmaktadır. Üniversite giriş sınavlarının (YKS) değişmesine bağlı olarak müfredat programımız ve destek çalışmalarımız güncellenmiş ve zenginleştirilmiştir.

Yıl boyunca 9.,10.,11. ve 12. sınıflara belirli aralıklarla uygulanan ders başarı sınavlarının ve deneme sınavlarının sonuçları ayrı ayrı değerlendirilerek öğrencilerimizin eksiklikleri belirlenip bu eksiklikler, bireysel özel destek programları ve etüt çalışmalarıyla giderilmektedir.

Ayrıca 11. ve 12. Sınıflarımızda YKS hazırlığı için okul dışında destek bir programa ihtiyaç bırakmayacak yoğun bir üniversite hazırlık programı derslere ek olarak uygulanmaktadır.

İngilizceyi ve İkinci Yabancı Dili En İyi Seviyede Öğretiyoruz

İhlas Kolejinde yabancı dil öğretimi anasınıfından itibaren anadili İngilizce olan öğretmenler kontrolünde daha çok dinleme ve konuşma becerilerini geliştirecek şekilde uygulanmaktadır. Buradaki hedefimiz, İngilizceyi ana dile yakın bir düzeye ulaştırmak, öğrencilerimizin, gelişen dil becerilerini uluslararası geçerliliği olan sertifikalarla belgelendirmektir. İlerleyen yıllarda JMUN ve MUN konferanslarında yer alan öğrencilerimiz, dil becerilerini özgüvenle kullanarak ders dışı alanlarda da tecrübe sahibi olmaktadırlar.

İkinci yabancı dil olarak liselerde Almanca eğitimi verilmektedir. Ayrıca Bizimevler 6 ortaokulunda ikinci yabancı dil olarak İspanyolca eğitimi verilmektedir.

Öğrencilerimizi Sosyal Sorumluluk Projeleri İle de Hayata Hazırlıyoruz

Öğrencilerimiz, önce kendisine, sonra hiç kimseyi ötekileştirmeden tüm çevresine saygılı, farkındalık düzeyi yüksek, üreten, paylaşan, sorgulayan, gelişen ve geliştiren bireyler olarak çeşitli alanlarda pek çok sosyal projeler üretmektedirler. Bilgi boyutunu aşarak duygu boyutunun da yaşandığı ve içselleştirilerek kültüre dönüştüğü bu projelerde süreklilik en önem verdiğimiz konudur.

Umut Ağacı Kulübü bu anlamda İhlas Kolejinde en etkin faaliyet gösteren kulüptür. Kulüp öğrencileri onlarca köy okulunu ziyaret etmiş, bu okullara kütüphane kurmuş ve henüz öğrenciyken öğretmen olmanın tadını alarak bu öğrencilerle etkinlikler yapmışlardır. Umut Ağacı kulübü ayrıca yaşlıları ziyaret, yetim çocuklarla piknik, Halep çocuklarına yardım gibi birçok farklı sosyal sorumluluk projesini yürütmüştür.

Süreklilik gösteren sosyal sorumluluk projeleri ile öğrenciler sosyal ve duygusal gelişimleri anlamında çok değerli kazanımlar elde etmektedirler.

Sportif Etkinlikleri Eğitsel Etkinlikler Olarak Değerlendiriyoruz

Sportif etkinliklerin çocuklarda fiziksel, duyusal, sosyal ve bilişsel gelişimi desteklediğini ve sporun özünde, sistem, disiplin, hedef ve başarı kombinasyonu olduğunu biliyoruz. Enerjisini açığa çıkaran, sosyal bir gruba ait olduğunu hisseden çocuk mutlu olur, çevresinin desteği ve kazandığı başarı onu daha da isteklendirir. Sağlığı, dinamizmi, coşkusu ve becerileri arkadaşları içinde de saygı uyandırır.

Spor yapan çocuk onay ve destek görür herkes tarafından sevilir. Tüm bu pozitif katkılar öğrencinin ders başarısına da pozitif yönde etki yapar. İhlas Koleji, bu anlayışla her öğrencisine kendi ilgi ve yeteneği doğrultusunda sportif etkinliklere katılmasına imkân sağlar.

Bazı kulüplerimiz:

 1. Okçuluk
 2. Badminton
 3. Kürek
 4. Basketbol
 5. Hentbol
 6. Tenis

Değerler Eğitimi

Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan milli, manevi, toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, onları bu değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı hayat tarzı haline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, çeşitli programlar aracılığı ile, öğrencilerin temel insani özellikleri kazanmasını sağlamak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmak temel hedefimizdir.

Bu temel hedef çerçevesinde gerçekleştirilmek istenenler:

 • Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, bu değer ve erdemlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onları davranışa dönüştürülmesi,
 • Toplum tarafından kabul gören değerlerin, uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi.
 • Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi.
 • Akademik bilgi ve gerçek hayata rehberlik edecek ahlaki değerlerle donatılmış öğrencilerin yetiştirilmesi.
 • Kültürel kodların aktarılması, güçlendirilmesi,
 • Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlaki ve etik değerlere uygun olarak şekillenmesi,
 • "Ahlak temelli disiplin" kavramının yerleştirilmesi.
 • Öğrencilerde ahlaki bir topluluk bilincinin oluşturulmasıdır.