Kayıt Bilgileri

Ana sınıfı, İlkokul 1.2.3. Sınıflarımıza ön görüşme yapılarak; 4, 5, 6, 7, 8. sınıf ve liselere başvuran öğrencilere ise sınıf seviyesine uygun Akademik Değerlendirme Sınavı sonucuna göre kayıt yapılır. Aday öğrenciler Akademik Değerlendirme Sınavı'na tabi tutulduktan sonra Rehberlik Servisi tarafından ön görüşmeye alınır. Sınav sonucu ve rehberlik servisi raporu doğrultusunda aday öğrencinin okullarımızda eğitim- öğretim görmeye hak kazanıp kazanmadığı velisine bildirilir.

2023-24 Eğitim Öğretim Yılı için indirim uygulama kriterleri aşağıdaki gibidir.

 • Her kardeş için %5 indirim uygulanır.
 • Yalnızca anaokullarımızdan 1. sınıfa kayıt yaptıracak olan öğrencilerimize, sadece geçiş yaptığı yıl için %10 kademe geçiş indirimi uygulanır.
 • İlkokul 4. sınıf öğrencilerimizin girecekleri İhlas Koleji Ortaokullara Geçiş Sınavı (İK-OGS) sonuçlarına göre öğrencilerimize çeşitli oranlarda indirimler uygulanır.
 • Ortaokul 8. sınıf öğrencilerimizin girecekleri İhlas Koleji Liselere Geçiş Sınavı (İK-LGS) sonucunda elde edilen başarı durumlarına göre çeşitli oranlarda indirim uygulanır.
 • Okullarımıza dışarıdan başvuran öğrenciler İhlasa Geçiş Sınavı (İGS)’ye katılırlar ve elde edilen başarı durumlarına göre farklı oranlarda indirim hakkı kazanırlar.
 • MEB-LGS sonuçlarına göre kontenjanlar dâhilinde farklı oranlarda indirimler uygulanır.
 • Öğrencinin İK-LGS ve MEB-LGS sınavlarına göre elde ettiği indirimlerden yüksek olan geçerli olur.
 • İhlas Koleji Ortaokullara Geçiş Sınavı (İK-OGS), İhlas Koleji Liselere Geçiş Sınavı (İK-LGS) ve MEB-LGS sınav sonuçlarına dayalı olarak verilen indirimler, İhlas Koleji İndirim ve Bursluluk Yönergesi ilgili maddesi esaslarına bağlı kalınarak 4 yıl geçerli olacaktır.
 • Akademik, Bilimsel ve Spor dallarında derece alan öğrencilerimize bulunduğu yılı kapsayan Başarı İndirimi uygulanacaktır.
 • Eğitim öğretim yılı sonunda öğrencinin disiplin puanının düşürülmesi durumunda bir sonraki eğitim öğretim yılında indirimler uygulanmaz.
 • Yukarıdaki istisnalar dışında şartları birden fazla indirime uygun olan öğrenciler için sadece en yüksek orandaki indirim uygulanır.