Değerler Eğitimi

Çocuklarımızın sağlıklı kişiliğin temel taşlarını oluşturan millî, manevi, toplumsal ve evrensel değerleri kazanmalarını ve kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamak, onları bu değerlerle donanmış ve bu değerlerle yaşamayı hayat tarzı hâline getirmiş bireyler olarak yetiştirmek, çeşitli programlar aracılığıyla öğrencilerin temel insanî özellikleri kazanmasını sağlamak, değerlere karşı duyarlılık oluşturmak ve onları davranışa dönüştürme konusunda öğrencilere yardımcı olmak temel hedefimizdir.

Bu temel hedef çerçevesinde gerçekleştirilmek istenenler:

  1. Öğrencilere temel insanî değer ve erdemlerin kazandırılması, bu değer ve erdemlere karşı duyarlılık oluşturulması ve onların davranışa dönüştürülmesi
  2. Toplum tarafından kabul gören değerlerin, uygun okul ortamı oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi
  3. Öğrencilerin sorumluluk duygularının geliştirilmesi
  4. Hayata rehber olacak ahlakî değerlerle donatılmış, akademik bilgisi yüksek öğrencilerin yetiştirilmesi
  5. Kültürel kodların aktarılması, güçlendirilmesi
  6. Okul ve çevresindeki sosyal yaşamın ahlakî ve etik değerlere uygun olarak şekillendirilmesi
  7. "Ahlak temelli disiplin" kavramının yerleştirilmesi
  8. Öğrencilerde ahlakî bir topluluk bilincinin oluşturulması