Okul Öncesi

İhlas Koleji'nde yürüttüğümüz okul öncesi eğitim programında önceliğimiz; çocuklarımızın mutlu, huzurlu, güvenli ve sevgi dolu bir eğitim ortamında yetişmelerini sağlamaktır. Bunu yaparken, müfredat olarak MEB Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğünün belirlediği esaslar temel alınmaktadır.

Eğitim ve öğretimi zenginleştirmek amacıyla bilişsel, fiziksel, sosyal-duygusal, dil ve özbakım gelişim alanlarını, gelişimsel ihtiyaçlar çerçevesinde destekleyecek farklı yöntem, teknik ve uygulamalardan da yararlanılmaktadır.

Ayrıca, tüm yaş gruplarında farklılaştırılmış eğitim olanaklarının sağlandığı çok yönlü bir eğitim programını, uygun eğitim koşulları sağlanarak uygulamayı hedefleyen okulumuz; 36-48 ay, 48-60 ay, 60-69 ay grubu çocukları için tasarlanmış farklı öğrenme alanlarına sahiptir.

Sınıflarımızda üniversite mezunu Okul Öncesi Öğretmenleri-Çocuk Gelişimi mezunu eğitmenlerimiz bulunmaktadır.

Eğitim programımız uygulanırken;

  • Müzik
  • Beden Eğitimi
  • Görsel Sanatlar
  • Robotik Kodlama
  • Mutfak Etkinliği
  • SCAMPER Çalışmaları
  • Geziler ve Sosyal Etkinlikler
  • Tematik öğrenme/öğretim

faaliyetleri yoğun ingilizce ders programı ile desteklenmektedir.

Eğitim Programimiz

Müzik

Müzik öğretmenimiz eşliğinde çeşitli müzik enstrümanları, ritim ve hareketlerle çocuklarımızın kendilerini ifade etmeleri sağlanır.

Beden Eğitimi

Çocukların temel kas becerilerini geliştirme, birlikte hareket etme, gruba uyum sağlama, koordineli bir şekilde hareket etme ve dostça oynayabilme amacına uygun aktiviteler yapılır.

Jimnastik dersinde çocukların fiziksel gelişimleri ön planda tutularak tüm gelişim alanları izlenir ve bulundukları seviyeden bir üst gelişim seviyesine ulaşmaları için uygun çalışmalar yapılır.

Yabancı Dil Programı (ingilizce)

Okul öncesi dönemde yabancı dil eğitimi büyük önem arz etmektedir. Anaokulu ingilizce müfredatı geniş ölçüde sınıf öğretmenlerinin ders programları ile paralellik gösterir.

Bunun sebebi de öğrencilerin kendi anadillerinde tanışıklık kurdukları kavram ve sözcükleri, yabancı bir dilde daha iyi anlayabilecek olmalarıdır. ingilizce programının hedefi; ikinci dile yönelik merak duygusu, işitsel ve görsel alanda bir aşinalık sağlamaktır.

Bu hedefe ulaşmak için “müzik, şarkılar, rol yapma, taklit oyunları, görsel araçlar, öyküler, oyunlar” gibi çeşitli aktiviteler yapılmaktadır.

ihlas Koleji kurulduğu günden bugüne ingilizce dil eğitimine büyük önem vermekte ve tüm yaş gruplarının her gün ingilizce eğitim almasına yönelik programlar uygulamaktadır.

Scamper (Farklı Düşünme)

Scamper yöntemi ile çocukların çok boyutlu düşünmelerini ve konu ne olursa olsun yaratıcı çözümler üretmeleri hedeflenir. Scamper yöntemi çocukların yaratıcılığını geliştirmeyi amaçlayan alternatif bir eğitim metodudur.

Bizler çocuklarımızın yaratıcılığını geliştirmek, hayal gücü, sezgi, düşünme ve orijinallik hazinelerini korumak amacı ile SCAMPER yöntemini kullanıyoruz. Bu yöntem, çocuklara düşüncelerini değiştirmeleri ya da birleştirmeleri konusunda adım attırarak analitik düşünmelerini sağlar.

Bu yöntem okul öncesinden başlayarak her düzeyde eğlenceli bir şekilde uygulanabilir. Çocukların düşüncelerini geliştirip onların keşif yapmalarını cesaretlendirir. Üreticiliklerini ve kendi görüşlerini geliştirmeleri için gereksinimlere uygun pratik yapma olanağı verir.

Tematik Yaklasim

ilkokula hazırlık sınıflarımızda, öğrencilerimizin seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele almaları sağlanır. Tematik yaklaşım bir temanın, konunun, ünitenin veya bir kavramın tüm etkinlikler içerisinde öğrenilmesini esas alır.

Tematik öğrenme modeli çocuğun bireysel özelliklerini ön planda tutmaya çalıştığı için bir konuyu, tüm etkinlikler içerisinde vermeye çalışmaktadır.

Tematik yaklaşım sayesinde çocuklar, pozitif iletişim ve işbirliğini temel alan bir atmosferde kendilerini daha rahat ifade ederler. Olumlu sosyal iletişim becerilerini kolayca öğrenirler.

Geziler

Okullarımızda yıl boyunca hava, mekân ve güvenlik koşulları uygun olduğu takdirde, eğitim programına paralel olarak planlanan geziler düzenlenir. Böylelikle çocuklar sınıf dışındaki dünyayı araştırırlar. Sınıfa döndüklerinde gezi ile ilgili aktiviteler yapılarak desteklenir.

Mutfak Atölyesi

Çocuklarımızın mutfak atölyesinde ayda bir kere yaptıkları çalışmalarla kendi yetenek ve zevklerini keşfetmeleri sağlanırken, sağlıklı beslenme konusunda bilinçlenip, hazır gıdalardan kendi istekleri ile uzak olmalarına yardımcı olunur.

Görsel Sanat Atölyesi

Sanat atölyemizde; farklı boyalar, çeşitli renk ve türde kâğıtlar, hamur, kil gibi birçok sanat malzemesi bulunmaktadır. Çocuğun farklı sanat dallarında değişik teknikler kullanarak oluşturduğu çalışmalar sanat atölyesinin temelini oluşturur.

Çocuklarımız sanat atölyesinde yaptığı çalışmalarla kendisini farklı biçimlerde ifade etmeyi öğrenerek sanat sayesinde kendisini dış dünyaya özgürce aktarma fırsatı bulmuş olur.

Robotik Kodlama

Okul öncesinde kodlama etkinlikleri, çocukların teknolojiden uzaklaşmasını yada daha az vakit geçirmesini, problem çözme, takım çalışması, dil gelişimi, yaratıcı düşünme gibi birçok 21. yüzyıl becerilerinin arttırılmasını, bu yaş grubunda verilecek kazanımların yaparak eğlenerek kalıcı olarak öğrenilmesini ve bu sayede de çocukların küçük yaşta bilgi sahibi olmalarını sağlar.