İlkokul

İlk basamağı aile ile başlayan, okul öncesi ile devam eden öğrenme sürecinin ikinci ve en önemli adımını ilkokul dönemi oluşturmaktadır.

İlkokulda öğrenciler; derslerini öğrenci merkezli, zenginleştirilmiş müfredatla eğlenerek öğrenmektedirler.

Etkinliklerimiz tek merkezli değil, alanında uzman birçok öğretmenin hazırladığı etkinliklerdir. Öğrencilerimiz bilgileri, farklı öğrenme biçimlerine göre hazırlanmış etkinliklerle eğlenerek öğreniyorlar. Okulumuzda öğrencilerimizin öğrenmenin her aşamasında aktif olduğu bir öğrenme ortamı oluşturulmaktadır. Derslerimizi, öğrencilerin hayata hazırbulunuşluklarını arttıracak aktivite ve deneylerle zenginleştirerek işliyoruz.

Bunun yanı sıra teknoloji, derslerimizin ayrılmaz bir parçası durumunda. Teknolojiyi derslerimizi etkileyecek bir araç olarak kullanmaktayız. Fen derslerimiz deney ağırlıklı olarak laboratuvarlarda işlenmektedir.

Derslerimizle bağlantılı olarak çevre inceleme ve kültür gezileri düzenliyoruz. Bu geziler araştırma, sorgulama, bilgiye ulaşma ve bilgiyi yorumlama, keşfetme gibi becerilerin kazanılmasını sağlıyor.

İlkokulda müfredat derslerinin yanında Drama, Masal, Düşünme Becerileri ve Güzel Ahlak derslerimiz bulunmaktadır.

Drama dersinde öğrencilerimizin birbirleriyle iletişimde bulunmaları, kendilerini ve yaşadıkları dünyayı en iyi şekilde tanımaları, birey ve grup olarak gelişmeleri doğrultusunda etkinlikler yapmaktayız. Oyun ve doğaçlama canlandırmalarla öğrencilerimizin sosyal  iletişimini  güçlendirirken diğer taraftan özgüvenlerini artırmalarını, bulundukları ortama ayak uydurma yetilerini ve kendilerini ifade edebilmelerini sağlamaktayız.

Masal dersinde öğrencilerimizi düşsel bir yolculuğa çıkarmaktayız. Anlatılan masallarla öğrencilerimizde merak duygusunu uyandırma, dinleme, anlamlı ve amaçlı konuşma, problem çözme, hayal gücünü kullanma gibi becerileri geliştirmekteyiz. Öğrencilerimiz anlatılan masalları dinlemekle kalmayıp kendi masallarını yazma çalışması da yapmaktadırlar.

Düşünme Becerileri dersinde öğrencilerimizin bilişsel performanslarını geliştirici her sınıf seviyesinde hazırlanmış etkinliklerle, öğrenme süreçlerine katkı sağlamaktayız. Öğrencilerimize Düşünme Becerileri dersinde farklı bakış açısı kazandırarak mevcut bilgilere eleştirel yaklaşabilme, olayları doğru analiz edebilme, doğru karar verebilme ve eldeki verileri en verimli şekilde yorumlayabilme becerilerinin kazandırılması hedeflenmektedir.

Ayrıca tek kanatla uçulmaz mantığını güderek öğrencilerimizi çağın gerektirdiği akademik bilgilerin yanında ahlaki, millî ve manevi değerlerle de destekliyoruz. Öğrencilerimize "Eğitim gönüllere dokunmaktır." felsefesi, İhlas Koleji misyon ve vizyonumuzla yaklaşıyoruz.

Her öğrenciye, her kalbe dokunarak eğitim ve öğretim faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Bu doğrultuda okulumuzda "Değerler Eğitim Programı" uyguluyoruz. Değerler Eğitimi Programı ile öğrencilerimizin doğuştan gelen olumlu yönlerini pekiştirmeyi, kişiliklerinin her yönüyle gelişmesini sağlamayı amaçlıyoruz.

Okulumuzda merhamet, sevgi, saygı, yardımseverlik, işbirliği, sorumluluk, özdenetim, hoşgörü, dostluk, dürüstlük, adalet, özgüven, liderlik gibi değerleri yıl boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle, anlatılan hikâyelerle ve yaşayarak öğrencilerimize yaşatmak, hissettirmek ve öğretmekteyiz.

Derslere yönelik kazanımlarla bütünleştirerek öğrencilerimizin vatanına,  milletine bağlı, değerlerine sahip çıkan, sosyal çevresinde ve ailesinde tüm milli geleneklerine sıkıca  bağlanmış, ahlâklı bir nesil olması en büyük çabamızdır.