İnsan Kaynakları

İnsan Kaynakları Politikası

İhlas Eğitim Kurumları olarak "Önce İnsan" düsturu çerçevesinde hareket ederek çalışanların etkin, verimli ve mutlu olmaları sağlanarak, şirketin ulusal ve uluslararası alanda rekabet üstünlüğü elde etmesini ve sürdürülebilirliğini desteklemek amacını güder.

Temel Değerlerimiz;

  1. Çalışanlarımızı dil, din, ırk, cinsiyet ve fiziki ayrım gözetmeden kurumsallık bilincinin geliştirilmesini hedefleriz.
  2. Tüm ilişkilerimiz Samimiyet, Doğruluk ve Karşılıklı Güven esasına dayanır.
  3. İş disiplini ve iş ahlakına uygun hareket edilir.
  4. Ülkesini seven ve bu toprakları paylaşmış olduğumuz insanların değerlerine saygı duyarız.

İhlas Eğitim Kurumları'nda Öğretmen olarak veya idari birimlerde çalıştırılmak üzere zaman zaman personel alımı yapılmaktadır. İhlas Eğitim Kurumları ailesine katılmak istiyorsanız aşağıdaki başvuru formunu eksiksiz olarak doldurmalısınız.

Bu bilgiler tarafımızdan değerlendirmeye alınıp sizlerle en kısa zamanda irtibata geçilecektir.İnsan Kaynakları Stratejisi

Doğru İşe Doğru İnsan

İşin özelliğine uygun yetkinlik, yetenek ve İhlas Eğitim Kurumları"nın misyon ve vizyonuna rahat adapte olabilecek personelin alımı gerçekleştirilir.

Oryantasyon

İşe başlayan yeni personelimize kuruma rahat uyum sağlaması için "Oryantasyon Programı" düzenlenir.

Eğitim Planlama

Etkin bir eğitim planı ve programı ile çalışanlarımızın bireysel gelişimlerine katkıda bulunması sağlanır.

Kariyer Planlama

Eğitimlerle gelişimi sağlanan çalışanlarımıza kariyer yapma fırsatı tanınır. Üst düzey yöneticilerimizi genellikle kurum bünyesinde yetiştirilmesi hedeflenir.

Performans Değerlendirme

Çalışanların yetkinlik, beceri ve performansları, objektif kriterler çerçevesinde değerlendirilerek adil bir ücret alması sağlanır.

Ücret ve Sosyal Haklar

İhlas Eğitim Kurumları'nda ücretlerin belirlenmesinde personelin yetkinlikleri, performansları ve piyasa koşulları dikkate alınır. Çalışanların kanunlar çerçevesinde maddi ve manevi hakları korunur ve geliştirilir.