Yabancı Dil Eğitimi

Yabancı Dile Bakış Açımız

İhlas Eğitim Kurumları Yabancı Dil Eğitimi Politikaları öğrencilerin yabancı dilleri sevmeleri ve yabancı dilleri öğrenme bilincini kazanmaları üzerine bina edilmiştir.

"Dil eğitiminin birincil amacı iletişim kurabilmektir" ilkesini benimseyen Yabancı Dil Bölümümüz, öğrencilerimizin dili etkin biçimde kullanmalarını sağlayacak bir eğitim programı uygular.

Böylece öğrencilerimiz dört temel dil becerisini (okuma, yazma, konuşma ve dinleme) kazanarak hedef dile hâkim olur ve kendilerini akıcı ve doğru biçimde ifade ederler.

Yabancı Dil Eğitimi
Yabancı Dil Eğitimi
Yabancı Dil Eğitimi
Yabancı Dil Eğitimi

Hedeflerimiz

Öğrencilerimizin aşağıdaki hedeflere ulaşabilmesi için çalışmalarımızı yapılandırıyoruz.

  • Yabancı dili kullanma özgüveni kazanmaları
  • Yabancı dilde okuduğunu ve dinlediğini anlayıp yorumlamaları; sözlü ve yazılı iletişime geçebilmeleri
  • Cambridgeve Young Learners, FCE, IELTS, TOEFL, YDS gibi dil sınavlarında başarılı olmaları
  • Lise ve üniversitede dil muafiyet sınavlarını geçmeleri
  • Erasmus+, MUN (Model United Nations - Model Birleşmiş Milletler) gibi uluslararası projelerde yer almaları
  • Yurt dışında ya da Türkiye'de yabancı dil ile eğitim veren üniversiteleri tercih edebilmeleri

Yabancı Dil Eğitiminde Neler Yapıyoruz?

Yabancı Dilde Güçlü Başlangıç

Ana okullarımıza özel hazırladığımız müfredatımız yabancı dilin ana dil edinimine benzer şekilde öğretilmesini amaçlıyor. Özel olarak tasarladığımız bu programda yabancı dil dersleri sınıfın ve ezberin dışına taşar. Öğrenme merkezlerimizde matematik, fen gibi diğer dersler de yabancı dil aracılığı ile işlenir. Disiplinler arası bir model ve etkinlik tabanlı sistemimiz doğrultusunda tasarladığımız tematik çalışmalarımız ile öğrencilerimiz yabancı dili öğrendiklerinin farkına varmazlar ve yaşarken öğrenirler.

Ana okullarımızda derslere yabancı öğretmenlerle beraber Türk öğretmenler girer. Böylece çocuklarımızın psiko-sosyal, motor ve duygusal gelişimleri de Türk öğretmenlerimiz tarafından takip edilir.

Hikâye Anlatım Tekniği (Storytelling)

Küçük yaş grupları için dil öğretiminde en etkili tekniklerden biri olarak kabul edilen Hikâye Anlatım Tekniği (Storytelling), ilk okullarımızda etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu teknik için özel olarak dizayn edilen odalarımızda, öğrencilerimiz hem eğlenir hem de hikâyelerin gücü sayesinde dili doğal yollarla edinip kullanma fırsatı bulurlar.

İspanyolca ve Almanca

Bütün kademelerde İngilizce dersinin yanı sıra liselerimizde Almanca ve Bizim Evler 6 ilkokulumuzda İspanyolca dersi verilmektedir.

Disiplinler Arası İçerik ve Dil Eğitimi (CLIL Metodu)

Disiplinler arası içeriğe sahip müfredatımızı referans alan İngilizce kitaplarımızda farklı derslere ait kazanımlar bulunur ve dersler deney, gözlem, araştırma ve ürün oluşturmaya yönelik işlenir. Örneğin o haftaki planımızda şekiller konusu geçiyorsa, oyun hamurları veya farklı materyallerle şekiller hakkında çalışmalar yapılır.

CLIL Metodu
CLIL Metodu
CLIL Metodu
CLIL Metodu

Öğrencilerimiz çalışmalarını öğretmenleri ile yabancı dili kullanarak paylaşırlar ve geri bildirim alırlar. Bu yolla, dil ezberlenen değil yaşayan bir kavram olur.

Hayat Becerileri (Life Skills)

Dil toplumla birlikte doğup büyüdüğü için, yabancı bir dile hâkim olabilmenin ilk şartı o dili konuşan toplum gibi düşünebilmektir. Bunu da ancak hayatın normal dengesi içinde olup bitenleri derslerimize taşıyarak ve yabancı kültürü modelleyerek hayata geçirebiliriz. Life Skills dediğimiz hayat becerileri derslerimizde öğrencilerimiz, düğme dikme, masa hazırlama, pil değiştirme, sandviç yapma, basit bir yemek tarifini yapma, para yönetimi (harcama, tasarruf ve paylaşım), model oluşturma gibi senaryolar içinde dili kullanarak eğlenceli dersler işlerler.

Cambridge Üniversitesi YLE Sınavları

Cambridge Üniversitesi tarafından düzenlenen Young Learners Sınavları ilkokul ikinci sınıflarımızdan itibaren uygulanır. Dünyanın 44 ülkesinde binlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleşen sınavlara katılan öğrenciler, tüm Avrupa ülkeleri dâhil olmak üzere birçok ülkede geçerliliğe sahip olan uluslararası bir sertifika alırlar.

Sınavda başarılı olan öğrencilerin aldığı sertifikalar Avrupa'da veya dünyanın birçok ülkesinde İngilizce eğitim veren liselere devam etmek isteyen öğrencilerden istenen bir belgedir. Ayrıca ilk beş sınava katılarak başarılı olan ve FCE sertifikasını alan öğrenciler, bu sertifikayı göstererek Türkiye'deki birçok üniversitenin hazırlık sınıflarını, sınava girmeden geçme hakkına sahiptirler.

Ama belki de en önemlisi bu sınavlar öğrencilerimizin ileriki hayatlarında mutlaka ihtiyaç duyacakları TOEFL sınavına mükemmel bir hazırlık süreci sağlar.

Dijital Kütüphane

Okulumuzda öğrencilerimize sunduğumuz dijital kütüphane sistemi 5000'den fazla İngilizce kitap içerir ve öğrencileri bireysel olarak değerlendirip, yaşlarına, ilgilerine ve okuma seviyelerine uygun kitaplar sunar.

Sahne Performansları

Öğrencilerimizin akademik başarılarının yanında, dili eğlenerek edinmeleri, pekiştirmeleri için İngilizce olarak hazırlanan drama, tiyatro ve koro çalışmalarında görev almaları sağlanmaktadır.

Seramoniler, Yarışmalar ve Törenler

İngilize bölümü olarak öğrencilerimizle sık sık özel programlar hazırlarız ve bu programların çoğunda velilerimizi de okula davet ederiz. Destination Imagination, Funday, Stage Star Show, Quiz Show, Spelling Bee, Dubbing Contest, Marmara Talks, Debate Challenge gibi öğrencileri özel hazırladığımız yarışma ve gösterilerle İngilizceyi sınıfın dışına çıkarır, öğrencilerimize farklı alanlarda yeteneklerini kullanma imkanı veririz.

Yaz Kampları

Bir yabancı dilin öğrenilmesi, tarih, fizik ya da bir başka dersin öğrenilmesinden farklıdır. Bir dil, ait olduğu toplumun düşünce biçiminin yansımasıdır. Örneğin, Türkçe'de söylenen "Dereyi görmeden paçaları sıvama" atasözü İngilizce'de "Şişman kadın söylemeden operayı bitti sanma" şeklinde söylenmektedir. Her iki atasözü de aynı amaçla söylenmiş olsa da kültürel farklılıklar sonucu farklı biçimlere bürünmüştür.

Bu kültürel farkların tanınması amacıyla yaz döneminde yurt dışına düzenlenen geziler öğrencilerimizin yabancı dile karşı yepyeni bir perspektif kazanmaları açısından büyük önem taşımaktadır. Öğrenciler yaz kamplarında yabancı dili konuşma konusundaki korku ve çekingenliği üzerlerinden atarlar.

İngiltere Yaz Kampı
İngiltere Yaz Kampı
İngiltere Yaz Kampı
İngiltere Yaz Kampı
İngiltere Yaz Kampı
İngiltere Yaz Kampı
İngiltere Yaz Kampı
İngiltere Yaz Kampı
İngiltere Yaz Kampı
İngiltere Yaz Kampı
İngiltere Yaz Kampı
İngiltere Yaz Kampı

Yabancı Dil Kulüplerimiz

FCE kulübümüz 9. ve 10. Sınıf öğrencilerimize yöneliktir. FCE, Cambridge Üniversitesi tarafından yapılan, günlük yazılı ve sözlü İngilizcenin iş ve eğitim amacıyla kullanabileceğini kanıtlayan bir yeterlilik sınavıdır. FCE sertifikası birçok özel sektör firması, üniversite ve devlet daireleri tarafından kabul görmektedir.

IELTS kulübümüzdeki öğrencilerimiz dünya çapındaki üniversite, şirket ve benzeri kuruluşlarda geçerli İngilizce Yeterlilik Belgesi sahibi olma yolunda hazırlanırlar.

MUN (Model United Nations-Model Birleşmiş Milletler) kulübümüzdeki öğrencilerimiz MUN münazaraları için hazırlık yapmakla birlikte okul, il ve ülke çapındaki yarışmalar için de çalışmaktadırlar.

Marmara Talks kulübümüzde bilimsel araştırma, toplum önünde konuşma ve kendini etkili şekilde ifade etme becerileri kazandırılır.

Fit in Deutsch kulübümüz Almancaya karşı ilgili olan ve iş hayatında Alman şirketlerini tercih etme ihtimali olan öğrencilerimiz içindir.

Drama kulübümüzde iş birliğini, özgüveni, üretkenliği, hayal gücünü ve takım ruhunu geliştirmeyi amaçlarız.

Avrupa Gençlik Parlamentosu (European Youth Parliement) kulübü öğrencilerimiz ile ulusal ve uluslararası çaptaki konferans ve komite çalışmalarına katılıyoruz. Bu sene bir öğrencimiz Robert Kolej'deki yerel seçim konferansında başarılı oldu ve Frankfurt'ta gerçekleşecek konferansa delege olarak katılmaya hak kazandı.

Hands Together kulübümüzdeki öğrencilerimiz, sosyal yardımlaşma bilinci ile köy okullarındaki küçük kardeşleri için, kullanılmaya hazır yabancı dil öğretimi materyallerini hazırlarlar.

Uluslararası Projeler

Ayrıca, öğrencilerimizin diğer kültürlere saygı gösteren, insan unsurunu her şeyin ötesinde gören "uluslararası bireyler" olmaları yönünde çalışmalar yapılır. Bu noktada tüm öğrencilerin geleceğe yönelik kesinlik kazanmış bir perspektifleri olmasına büyük önem veririz.

Erasmus+ çerçevesinde Avrupa Birliği tarafından onaylanan, Avrupa Birliği Gençlik Projeleri kapsamında çalışmalar yapılır. Hali hazırda okulumuzun Belçika, Norveç, Romanya ve Hırvatistan'dan çeşitli okullarla beraber geliştirdiği "Girişimcilik Teknikleriyle İngilizce" projesi devam etmektedir.