Öğrenci İşleri

Okullarımızda yer alan Öğrenci İşleri Birimleri öğrenci ve veli iletişimini sağlamaktadır. Bu birim aşağıdaki hizmetleri vermektedir.

  • Öğrenci kayıt bilgilendirme işlemleri
  • Devamsızlık bildirimleri
  • Öğrenci belgesi
  • Diploma ve dengi belgenin verilmesi