Görsel Sanatlar Eğitimi

Atölyelerimizde ana sınıfından itibaren başlayan çalışmalar, öğrencilerimizin duygu ve düşüncelerini, renk, çizgi ve şekiller aracılığı ile ifade etmelerine imkân sağlar.

Yürütülen sanatsal faaliyetlerle öğrencilerimizin güzel sanatlara olan ilgilerini arttırmak, iç dünyalarını zenginleştirmek hedeflenmektedir.