Kurumsal İletişim ve Pazarlama

Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümü, İhlas Koleji'nin ulaşmak istediği hedeflere uygun olarak kurum algısının doğru olarak oluşturulması, yansıtılması ve yönetilmesine yönelik çalışmaları yürütür.

 • Kurumsal İletişim ve Pazarlama Bölümüne bağlı okullarımızda görevli olan Veli İletişim Yetkilileri tarafından öğrenci kayıt işlemleri gerçekleştirilir.
 • Mevcut öğrenci kayıtlarının takibi ve raporlanması sağlanır.
 • Okul ve şirket ziyaretleri yapılarak yeni öğrenci kayıtları için kaynak oluşturur.
 • Kayıt ve kayıt sonrası veli - okul iletişiminin organizasyonunu yürütür.
 • Okul -Öğrenci-Aile arasındaki iş birliğini geliştirerek iletişimi güçlendirir ve daha dinamik hale getirmek için projeler hazırlar.
 • Kültür-sanat faaliyetleri, ödül törenleri, konferans, panel ve zirve gibi etkinliklerin takibi ile bu etkinliklere katılım sürecini yürütür.
 • Mezuniyet, bahar şenlikleri, seminer dönemleri, veli gezileri vb. etkinliklerin gerçekleştirilmesinde halkla ilişkiler faaliyetlerini yürütür.
 • Kurum ile medya kuruluşları arasındaki koordinasyonu sağlar.
 • Kurum içi ve kurum dışı basın ilişkilerini yürütür.
 • Kurumun sosyal medya ve dijital pazarlama aktivitelerini yürütür.
 • Kurum içi sağlıklı iletişimi sağlar. Bu amaçla iç ve dış yazışma, e-mail, e-imza gibi haberleşme formlarında ve kurum içi yönlendirmelerinde ortak bir dil oluşturur.
 • Görsel ve yazılı medya ile ilişkilerini yürütür.
 • Medya ilişkileri, sosyal sorumluluk, sponsorluk ve etkinlik çalışmalarının sosyal medyaya entegrasyonu için projeler geliştirir.
 • İnternet üzerindeki tüm reklam faaliyetlerini yönetir.
 • Sivil toplum kuruluşlarıyla örgütlenerek insanlar ve çevre için sosyal sorumluluk projeleri üretir.
 • Kurumsal katalog ve kitapçıkların içeriklerinin oluşturulmasında birimlere yardımcı olur, destek verir.
 • Öneri ve şikayetlerin düzenli akışını sağlar. Bu yöndeki tedbirlerin gerekli birimlerce alınmasını yönetir.