Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Geleceğe Önde Başlayın

Her geçen gün gelişmekte olan ve hayatımızın vazgeçilmezleri arasında yerini alan bilişim ve medya alanlarında piyasanın ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere yola çıktık. 20 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteren lisemizden yüzlerce genci ülkemize kazandırmanın haklı gururunu yaşıyoruz.

Bahçelievler

Bilişim Teknolojileri Alanı

Çobançeşme Mah. Yenibosna

Bahçelievler

Radyo Televizyon Alanı

Çobançeşme Mah. Yenibosna

Haftada 3 Gün Staj

12. sınıfa geçen öğrencilerimiz; okulumuzda teorik ve uygulamalı olarak öğrendikleri bilgileri, haftada 3 iş günü, sektörün önde gelen firmalarında staj çalışması yaparak uygulamakta, tecrübe kazanmakta ve kendilerini geliştirme imkânına sahip olmaktadır.

İhlas Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi
İhlas Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi
İhlas Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi
İhlas Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi
İhlas Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi
İhlas Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi
İhlas Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi
İhlas Eğitim Kurumları Anadolu Lisesi

Nitelikli Meslek Eğitimi, Etkin Sınav Hazırlığı

Eğitim süresince öğrencilerimiz mesleki eğitim kapsamındaki derslerin yanı sıra sayısal, sözel ve yabancı dil alanlarında da eğitim almaktadır. Mesleki dersler, laboratuvarlarda veya stüdyolarda ve tamamen uygulamalı olarak gerçekleştirmektedir. Ayrıca öğrencilere verilen proje ve ödevler ile öğrendikleri bilgileri güncel hayatta kullanmaları sağlanmaktadır.

 1. En fazla 18 kişilik sınıflar
 2. Proje bazlı dersler
 3. Pratik ağırlıklı ders işleme
 4. Gelişmiş bilgisayar laboratuarı ve dijital stüdyo imkânları
 5. Birebir ders işleme, akşam ve hafta sonu etütleri
 6. Sektörün nabzını tutan fuar ve etkinliklere katılım
 7. Sektörün önde gelen firmalarında staj imkânı
 8. Farkımız

  Öğrencilerimizi teorik ağırlıklı öğretmen merkezli dersler yerine, yaparak öğrenme metodunu temel alan, eğlenceli derslerle hayata hazırlıyoruz. 4 yıllık lise hayatında, sonraki kariyerine yön verecek bütün imkânları öğrencilerimize sunuyoruz.

  Bilişim teknolojileri bölümü öğrencilerimiz öğrenimleri boyunca; bilgisayar montajı, bilgisayar kurulumu, temel network işlemleri, algoritmik programlama, video ve ses montajı, grafik tasarım, blog ve portal kurulumu, web tasarımı, web programlama, veritabanı dizaynı gibi alanlarda bizzat uygulama imkânı buluyorlar.

  Radyo Televizyon bölümü öğrencilerimiz senaryo yazımı, haber yazımı, ses çözümlemesi, video kurgusu, video montajı, fotoğraf çekimleri, kamera çekimleri, ses ve ışık ayarlaması, reji yönetimi, program yönetimi gibi alanlarda, henüz öğrencilik dönemlerinde tecrübe kazanıyorlar.

  Okulumuzda yapılan bu uygulamaları pekiştirmek maksadı ile bu alanlarda sektörün önde gelen firmalarında 1 sene boyunca staj imkânı bulan öğrencilerimiz, alanlarında gerekli vasıflara sahip uzmanlar olarak mezun oluyorlar.

  Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

  İhlas Kolejinde rehberlik hizmetleri, önleyici ve gelişimsel rehberlik yaklaşımı ilkeleri doğrultusunda verilir. Önleyici ve gelişimsel rehberlik modeli anasınıfından yükseköğretime kadar, planlı ve programlı olarak tüm öğrencilere çeşitli yaşam becerileri kazandırmaya odaklanan, bireyin gelişimsel ihtiyaçlarını ön plana alan ve olası problemleri önleyici çalışmalara ağırlık veren bir hizmeti tanımlar.

  İlkelerimiz

  • Rehberlik hizmetleri sadece sorunlu öğrencilere değil tüm öğrencilere yönelik bir hizmettir.
  • Rehberlik hizmetleri organize edilmiş ve planlı bir müfredat üzerinden yürütülür.
  • Öğrencilerle yapılan çalışmaları güçlendirmek için gerektiğinde ebeveyn öğretmen yönetici ve ilgili yetkililerle konsültasyon hizmeti verilir.
  • Her yıl öğrencilerin gelişimsel ihtiyaçlarına göre grup rehberlik temaları belirlenir.

  Ortaöğretimde Rehberlik

  Ortaöğretimde rehberlik hizmetlerinde ergenin içinde bulunduğu döneme özgü kişisel, eğitsel ve mesleki gelişim görevlerini başarmasını destekleyecek çalışmalar amaçlanır. Bu dönemde öğrenci eğitsel planlarını ve mesleki kararlarını oluşturmak durumundadır. Rehberlik birimi; ortaöğretim dönemindeki gencin kendini tanıması, çevrede kendisine açık fırsatları öğrenmesi, gizilgüçlerini gerçekleştirmesi, çevresine uyum sağlaması için yeterli ve kapsamlı rehberlik hizmetleri sunar. Kapsamlı etkinlikler olarak adlandırılan kariyer günleri, bölüm bazlı üniversite gezileri düzenlenir.

  Bireyi Tanıma Çalışmaları (Test- Anket - Envanter) Grup Rehberlik Çalışmaları (Kademelere Göre Temalar)
  Öğrenci Bilgi Formu Kariyer Planlama (9-10)
  Yaşam Pencerem Hedef Belirleme (11-12)
  Bana Kendini Anlat Zaman Yönetimi (11-12)
  Holland Mesleki Tercih E.
  Sınav Kaygısı
  Riba