Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirmedeki amacımız; sadece öğrencinin notunu belirlemek değil, öğrencinin öğrenme alanındaki eksikliklerini belirleyerek geri besleme, bire bir etüt, grup ve sınıf bazında öğrenciyi başarıya götürecek takviye çalışmaları yapmaktır.

İhlas Kolejinde, öğretim yılı boyunca her öğrencinin akademik gelişimi anlık olarak izlenmektedir. Hedeflenen başarıdaki en ufak bir sapma zamanında tespit edilip gerekli tedbirler alınmaktadır. LGS ve YKS'ye yönelik ölçme ve değerlendirme etkinlikleri periyodik olarak sürdürülmekte, öğrenciler gerçek sınav şartlarına uygun olarak sınavlara hazırlanmaktadır.

Yapılan Çalişmalar

HBS - Hazır Bulunuşluk Sınavı (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sınıflar)

Her eğitim öğretim yılının başında, öğrencilerimizin yeni öğretim yılına hangi seviyede başladıklarını görmek ve eksiklerini gidermeye yönelik çalışmalar planlamak üzere “Hazır Bulunuşluk Sınavı” yapıyor ve bu sınavla öğrencilerimizin bir alt sınıftan bir üst sınıfa taşınması gereken temel kazanımları ne kadar hatırladığını, yeni öğretim yılına ne kadar hazır olduklarını belirliyoruz. Sınav sonuçlarına göre yeni öğretim yılının başında öğrencilerin eksik oldukları kazanımlara yönelik iyileştirici çalışmalar yapıyoruz.

GDS Genel Değerlendirme Sınavı (4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Sınıflar)

Genel Değerlendirme Sınavları ile öğrencilerimizin, sınav zamanına kadar gördüğü konularla ilgili eksikliklerini tespit ediyor, analizlere göre öğrencilerimize birebir ve etüt planlamaları yaparak öğrencilerimizin eksikliklerini gidermeyi hedefliyoruz.

LGS Deneme Sınavları (8. Sınıflar)

LGS Deneme Sınavları ile öğrencilerimizi gerçek sınava hazırladığımız gibi öğrencilerimizde sınav stresi vb. unsurları azaltmayı hedefliyoruz.

YKS (TYT-AYT) Deneme Sınavları (12. Sınıflar)

YKS Deneme Sınavları ile öğrencilerimize gerçek sınavdaki gibi deneme sınavları uyguluyor, değerlendirme çalışmalarımız ile öğrencilerimizin eksik konularını tespit ederek öğrencilerimize birebir ve etüt planları yapıyoruz.

Değerlendi̇rme Çalışmaları ve K12Net

İhlas Kolejinde yapılan bütün ölçme ve değerlendirme çalışmaları K12Net sistemi üzerinden değerlendirilmektedir. Her sınav, değerlendirildikten sonra K12Net sisteminde öğrenci ve velilerimizle paylaşılmaktadır. Deneme sınavlarımızın sonuçlarına sınavdan birkaç saat sonra K12Net üzerinden ulaşılabilir. Veli ve öğrencilerimiz, K12Net sisteminde öğrencinin sınavda kaç puan aldığı, hangi dersten hangi sorulara doğru veya yanlış cevap verdiği, hangi kazanımlarda eksik olduğu; sınıfta, okulda genelindeki sıralaması gibi konularda detaylı bilgi görebilmektedir.

Yapılan her sınav sonrasında sınavlardaki gelişim raporları incelenerek öğrencilerimizin öğretim yılının başından itibaren öğrenme düzeylerindeki gelişim ve değişimleri tespit edilmekte ve gerekli önlemler alınmaktadır.

Bire Bir Takip ve Destek

Sınıf öğretmeni, Rehberlik Servisi ve Ölçme-Değerlendirme Birimi işbirliğiyle deneme sınav sonuçları analiz edilmekte, belirli konu ve alt konularda eksikliği tespit edilen öğrenciler için birebir ders randevuları oluşturulmaktadır.