ARGE - Araştırma Geliştirme

ARGE birimi, okullarımızdaki eğitim ve öğretim süreçlerinin paydaşlarını (öğretmen, öğrenci ve veli) işin içine katarak eğitim-öğretim faaliyetlerinin iyileştirilmesi için çalışmaktadır. ARGE'nin görevleri detaylı olarak aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.

Genel Sorumluluk

 • Görev alanıyla ilgili olarak ulusal veya uluslararası düzeydeki etkinlikleri takip etmek
 • Eğitim içerikleri ve bunların yönetim sistemlerine karar verilmesini, satın alınmasını ve ardından uygulamaya alınmasını sağlamak

Araştırma Geliştirme Merkezi
Araştırma Geliştirme Merkezi
Araştırma Geliştirme Merkezi
Araştırma Geliştirme Merkezi
Araştırma Geliştirme Merkezi
Araştırma Geliştirme Merkezi

Bilgi Teknolojileri

Bu birim, eğitim teknolojilerindeki değişimleri takip etmek, araştırmak ve ve bu yeniliklerin öğretim süreçlerinden kullanılabilmesi için pilot çalışmalar yapmak gibi faaliyetlerinin yanı sıra aşağıdaki görevleri de yürütür.

 • İhtiyaç duyulan yeni web sitelerinin veya sayfalarının geliştirilmesi
 • Mevcut web sitesinin güncellenmesi, yönetilmesi ve ihtiyaç duyulan kısımların, modüllerin geliştirilmesi veya çıkarılması
 • Toplu SMS ve E-Posta bülten altyapısının oluşturulması, gerekli satın alma ve mesajların içeriklerinin tasarlanması ve gönderilmesi, eğitimlerin verilmesi ve sistem işlerliğinin sağlanması, portföy oluşturma çalışması vs. yapılması
 • Okul Yönetim Sistemi (K12Net ve Okul Aile) sisteminin çalışması için bütün birimlere eğitim ve teknik destek verilmesi, çalışmayan veya aksayan yerler için geliştirici firma ile ilişkilerin yürütülmesi, entegrasyon sürecinin yönetilmesi
 • G Suite (öğrenci ve personel posta sistemi, ajanda, bulut) sistemlerinin yönetilmesi
 • Kurumun yazılım ihtiyaçlarının belirlenmesi ve satın alma sürecinin yönetilmesi
 • Birimlerin ihtiyaç duyduğu yazılımların akademik lisans anlaşmalarının yapılması (Microsoft Imagine, Microsoft IT Academy vs.)
 • Web sunucusunun, domainlerin, hostinglerinin ve web sitelerinin genel bakım, kontrol ve yedeklerinin alınması
 • Kurumun düzenlediği organizasyonların bilişim altyapısı sorumluluklarının yerine getirilmesi
 • Sosyal medya hesaplarına içerik açılması, yönetilmesi için görevlendirmelerin yapılması
 • Öğrencilerin ve öğretmenlerin teknoloji kullanım seviyesini belirlenmesi, ihtiyaç duyulan eğitimlerin planlanması, kuruma yeni başlayan öğretmenlerin eğitim teknolojileri oryantasyonunun sağlanması
 • Yeni teknolojilerin ve etkinliklerin araştırılması ve kullanılabilirliğinin belirlenmesi
 • Eğitim teknolojilerini içeren fuar, seminer, kongre ve çalıştayların takip edilmesi ve gerekli olanlara, ilgili çalışanların katılımı için talepte bulunulması

Eğitim Teknolojileri

 • Eğitim teknolojileri alanında yapılan yenilikleri araştırmak ve kuruma rehberlik etmek
 • Eğitim teknolojilerini içeren fuar, seminer, kongre ve çalıştayları takip etmek ve gerekli olanlara katılım sağlamak
 • Kuruma yeni başlayan öğretmenlerin eğitim teknolojileri oryantasyonunu sağlamak
 • Eğitim içerikleri hazırlayan firmaları takip etmek ve ön görüşmeler yapmak, içerikleri öğretmenlerin onayına sunmak ve gerektiği durumlarda kuruma kazandırmak için çalışma yapmak
 • Diğer kurumlarda yapılan eğitim teknolojileri çalışmalarını takip etmek
 • Kurum içi yapılan iyi örnekleri tespit etmek, ödül verilmesini sağlamak ve sosyal ağlarda viral reklam amaçlı yayınlamak
 • İçerik ve içerik yönetim sistemlerine karar verilmesi, satın alınmasının sağlanması ve yönetimi
 • Hizmet içi eğitim planlamalarının yapılması ve yürütülmesi
 • Okul yönetim yazılımınun etkin kullanımı için yapılan canlı eğitimlerin ilgili kişilere ulaştırılması ve izlenmesinin sağlanması
 • Öğretmenlere, idarecilere ve velilere okul yönetim sistemlerinin kullanımı ile ilgili uygulamalı eğitimler verilmesi

Öğretmen Geliştirme ve Yetiştirme

Bu birimin görevi öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları oluşturmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapma, okulların talepleri hâlinde eğitim personeline yönelik olarak okul, sömestir ve yaz döneminde meslek içi eğitimi vermek veya verdirmek, gelişmeleri için kurslar açmak veya açtırmak, uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemektir.

Ayrıca öğretmenlere yönelik olarak verilecek eğitime ilişkin konularda inceleme ve araştırmalar yapmak da bu birimin görevleri arasında yer almaktadır.