Grafik Motoruyla Oyun Tasarımı Kulübü

Böylece öğrencilerin yalnızca oyun oynayan değil oyun tasarlayabilen, yalnızca tüketen değil aynı zamanda üretebilen bireylere dönüşmeleri hedeflenmektedir.

Oyun Tasarım Atölyesi’ne katılan öğrenciler;

  • Oyun ve oyuna dair terimleri, tasarım aşamalarını, elementlerini ve fonksiyonlarını öğrenir,
  • Hayallerini dijital ortama yansıtır,
  • Tablet ve bilgisayar yazılımlarını kullanarak oyun geliştirir,
  • Somut nesnelerle oyun prototipi oluşturabilir.

Diğer Kulüplerimiz