Eğitsel Oyunlar Atölyesi Kulübü

Eğitsel Oyunlar Atölyesinde öğrencilerimize eğlenirken zekâsını geliştirmesini, zihnini açmasını ve yeni bir şeyler öğrenmesini sağlayan bir program sunulmaktadır. Çocuklar bu oyunlarla var olan zihinsel ve bilişsel yeteneklerini geliştirebildikleri gibi, yeni yetenekler de kazanırlar.

Zekâ oyunlarının okul çağındaki çocuklar için sayısız faydaları vardır.

Bunlardan bazıları;

  1. Çocuklara çabuk karar verme, sonraki aşamaları düşünme ve öngörme, olasılıkları hesaplama, mantığını etkili ve yetkin bir şekilde kullanma yeteneği kazandırır.
  2. Bu oyunlar çocukların yalnızca yeteneklerini geliştirmekle kalmaz, kötü alışkanlıklar edinmelerine de engel olur.  
  3. Planlı hareket etmeyi, hızlı ve doğru karar vermeyi öğretir.
  4. Olaylara ve durumlara nasıl farklı açılardan yaklaşılabileceğini, nasıl farklı yorumlar getirilebileceğini gösterir.
  5. Kişiliği ve karakteri olumlu yönde etkiler ve geliştirir.
  6. Çocuk zekâ oyunlarında bir şeyler öğrendikçe ve zekasını, bilgi ve becerisini kullanarak kazanmaya başladıkça, kendine güveni artar.
  7. Yeteneklerini, bilgi ve zekasını ölçme fırsatı bulur. Kendini ve sınırlarını tanır. Eksik yönlerini görür ve geliştirmek için neler yapabileceği üzerinde düşünür.
  8. Kendi başına, büyüklerinden bağımsız bir şekilde karar vermeyi ve verdiği kararın sorumluluğunu üstlenmeyi öğrenir.
  9. Zekâ oyunları yüksek konsantrasyon gerektirdiğinden çocuk bu oyunları oynarken, dikkatini yoğunlaştırma ve bir tek işe konsantre olma becerisi edinir. Bu da çocuğun ders çalışırken veya okulda öğretmenini dinlerken konsantre olmasına yardımcı olur.

Diğer Kulüplerimiz