Eğitim Teknolojileri

Teknolojinin eğitim süreçlerinde kullanımı için yoğun çaba serf eden İhlas Eğitim Kurumları, her türlü yeniliği yakından takip etmektedir. Bu yenilikleri öncelikle küçük guruplar üzerinde pilot çalışma yaparak değerlendirmekte ve başarıyı arttıran, fayda getiren yenilikleri tüm okulda uygulanacak şekilde yaygınlaştırmaktadır.

Bu birim, öğretmen ve öğrencilerin öğrenmelerini geliştirecek teknolojilerin çözümlenmesini, tasarlanmasını, geliştirilmesini, uygulanmasını ve değerlendirilmesini yapmaktır.

İhlas Eğitim Kurumları'nda Eğitim Teknolojileri
İhlas Eğitim Kurumları'nda Eğitim Teknolojileri
İhlas Eğitim Kurumları'nda Eğitim Teknolojileri
İhlas Eğitim Kurumları'nda Eğitim Teknolojileri
İhlas Eğitim Kurumları'nda Eğitim Teknolojileri
İhlas Eğitim Kurumları'nda Eğitim Teknolojileri

Birimin Görevleri

 1. Öğretmenlerin eğitim teknolojilerini kullanmasını koordine etmek,
 2. Öğrencileri teknoloji kullanımını yönlendirmek için çalışmalar yapmak,
 3. Yeni teknolojileri araştırmak ve kullanılabilirliğini belirlemek,
 4. Kuruma yeni başlayan öğretmenlerin eğitim teknolojileri oryantasyonunu sağlamak,
 5. Öğretmenlerin eğitimi için atölye çalışmaları düzenlemek,
 6. Teknoloji içerikleri hazırlayan firmaları takip etmek ve görüşmeler yapmak,
 7. Eğitim teknolojileri ile ilgili gelişmeleri takip etmek ve araştırmak,
 8. Kurum içi içerik geliştirme çalışmalarında bulunmak ve içerik havuzu oluşturmak
 9. Diğer kurumlarda yapılan eğitim teknolojileri çalışmalarını takip etmek,
 10. Kurum içi yapılan iyi örnekleri tespit etmek ve diğer eğitimciler ile paylaşmak,
 11. Eğitim teknolojilerini içeren fuar, seminer ve etkinlikleri takip etmek ve gerekli olanlara katılmak,
 12. Kurum içi yapılan çalışmaları sınıflandırmak ve arşivlemek,
 13. Kurum içi yapılan çalışmalar ile ilgili rapor hazırlamak ve yönetime sunmak,