Araştırma Geliştirme Merkezi

Eğitim ve Öğretim hizmetinin daha kaliteli ve verimli yürütülmesi ancak destek birimlerinin doğru ve planlı çalışması ile mümkündür.

Kurumun AR-GE Merkezi, mobil, interaktif ve 3D teknoloji destekli eğitim uygulamaları üzerinde çalışmalar yaparak öğrenme-öğretme ortamlarını zenginleştirmeyi hedeflemekte ve sürekli iyileştirme adına AR-GE çalışmaları yürütmektedir. İhlas Eğitim Kurumları bünyesinde faaliyet gösteren AR-GE Merkezi 3 ana başlıkta çalışma yapmaktadır.

Bilgi ve Eğitim Teknolojileri Öğretmen Geliştirme ve Yetiştirme Ölçme ve Değerlendirme

Araştırma Geliştirme Merkezi
Araştırma Geliştirme Merkezi
Araştırma Geliştirme Merkezi
Araştırma Geliştirme Merkezi
Araştırma Geliştirme Merkezi
Araştırma Geliştirme Merkezi

Bilgi ve Eğitim Teknolojileri

Bu birim, eğitim teknolojilerindeki değişimleri takip etmek, araştırmak ve ve bu yeniliklerin öğretim süreçlerinden kullanılabilmesi için pilot çalışmalar yapmak gibi faaliyetlerinin yanı sıra aşağıdaki görevleri de yürütür.

  1. Kurum web sitelerinin yapımı, yönetimi ve güncellenmesi,
  2. Okul Yönetim Sisteminin tüm okullarda kullanılmasının sağlanması,
  3. Google Apps altyapısının kurulması, yönetimi,
  4. Microsoft Imagine sisteminin yönetimi,
  5. Kurumun düzenlediği organizasyonların BT ile ilgili sorumlulukların yerine getirilmesi,
  6. Eğitim teknolojileri ile ilgili atölye çalışmaları ve çalıştaylar düzenlemek,
  7. Kurum içi yapılan iyi örnekleri tespit ederek diğer öğretmenlerle paylaşmak.

Öğretmen Geliştirme ve Yetiştirme

Bu birimin görevi öğretmenlerin nitelikleri ve yeterliklerinin belirlenmesi ve geliştirilmesine yönelik uygulamaları oluşturmak, bu amaçla ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapma, okulların talepleri hâlinde eğitim personeline yönelik olarak okul, sömestir ve yaz döneminde meslek içi eğitimi vermek veya verdirmek, gelişmeleri için kurslar açmak veya açtırmak, uzmanlık programları, seminer, sempozyum, konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemektir.

Ayrıca öğretmenlere yönelik olarak verilecek eğitime ilişkin konularda inceleme ve araştırmalar yapmak da bu birimin görevleri arasında yer almaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Her öğrencimizin bilgi seviyesini tespit ediyor ve akademik gelişimini takip ediyoruz. Buradaki amacımız, sadece öğrencinin notunu belirlemek değildir. Biz, öğrencilerimizin öğrenme alanındaki eksikliklerini belirleyerek geri besleme, bire bir etüt, grup ve sınıf bazında onları başarıya taşıyacak planlamaları yapıyoruz.

Bütün okullarımızda öğretim yılı boyunca her öğrencimizin akademik gelişimini anlık olarak izliyoruz. Öğrencilerimizin akademik gelişimlerindeki hedeflerde herhangi bir sapma ya da geri kalma olduğunda bu duruma müdahale ediyor ve bunun için tedbirler alıyoruz. Özellikle lise ve üniversite yerleştirmeye yönelik yapılan çalışmalara ölçme değerlendirme hizmeti veriyoruz.

Gerçek sınav şartlarını oluşturarak öğrencilerimizi ulusal sınavlara hazırlıyoruz. Böylece gerçek şartlar altında sınava giren öğrencilerimiz, gelecekleri açısından çok mühim olan bu sınavlar öncesi, kendilerini psikolojik olarak da bu sınavlara hazırlıyorlar.