Aktiv Deutsch Kulübü

Almanca diline ait tüm dilbilgisi yapılarını öğrendikten sonra, konuşma becerisini geliştirmek ve oyunlarla pekiştirmek isteyen öğrencilere yönelik yapılan bir kulüp çalışmasıdır.

Bu becerileri kazanmak ve günlük hayatta Almancayı akıcı konuşmak için gerekli eğitici materyalleri kullanabilmeyi hedefler.

Kulübe katılan öğrenciler ayrıca Alman kültürünü ve dilin konuşulduğu topluma ait özellikleri de keşfederler.

Kulüp öğrencileri ilkokul kademesindeki öğrencilere Almancayı sevdirmek için çeşitli faaliyetlerde bulunur. Sınıf günlerinde söylemek üzere Almanca şarkı öğretme faaliyeti bunlardan birisidir.

Diğer Kulüplerimiz